Homøopati til børn (2-14 år) - hos 4 års studerende

Homøopati til børn

Homøopati målrettet børn er en yderst mild, effektiv og gavnlig behandling uden nogle former for bivirkninger. Homøopatien vil  hjælpe og understøtte kroppen i dens naturlige helingsprocesser. Børn reagerer hurtigt overfor homøopati - da deres system endnu ikke har været for belastet af kroniske sygdomme, overdreven medicinering og psykiske traumer. Af den grund kan homøopatien hurtigere og mere effektivt rette op på de ubalancer, som kan være opstået hos barnet. 

I Homøopati arbejder man ud fra princippet, at 'lige helbreder lige' - dvs. at et middel som hos en rask person vil fremkalde symptomer vil helbrede de samme symptomer hos en syg.

Hvordan foregår en konsultation med homøopati til børn? 

Konsultationen har en varighed på 1 til 1,5 time. Alt efter barnet alder og udvikling, vil vi alle tre snakke om de problemer, tegn og symptomer som forelægger. Udfra denne samtale vil jeg lave en vurdering af barnets tilstand ud fra et homøopatisk perspektiv og dernæst vil et middel blive udleveret til afhentning i klinikken kort tid efter konsultationen.

Hvad kan afhjælpes med homøopati, et lille udvalg:
 • Emotionelle tilstande - angst, hyperaktivitet hos børn, ADHD, børn som er bange for utallige ting, ex bange for mørke, spøgelser, monstre, fremmede etc. adskillelses problematikker, Adfærdspoblemer kan behandles hos eksempelvis voldsomme og udadgreageren børn, introverte eller generte børn
 • Langsom udvikling både fysisk eller mentalt
 • Øreproblemer, som foreksempel mellemørebetændelse
 • Diverse hudproblmer og eksemer
 • Allergier og astma
 • Smerter i kroppen som vokseværk, tandfrembrud, uforklarlige smerter i abdommen, underliv eller andre steder
 • Hovedpine
 • kramper, tics og lignende tilstande.
 • Søvnproblmer
 • Sengevædning
 • Deruover kan akutte problematiker behandles - såsom; feber, maveproblemer, smerter, slag på hovedet ved fald, samt brud på huden

Ovenstående er eksempler på nogle af de hovedproblemaikker, der ofte ses i klinikken, men langt flere problematikker kan behandles. I de allerfleste tilfælde vil emotionelle problematikker hænge sammen med fysiske symptomer - og behandlingen arbejder derfor på alle plan. 

Da alle børn er individer og unikke vil der sjældent gives det samme middel for samme symptom. Det er mit job som behandler at læse dit barns krops symptomer og signaler og derved finde netop det homøopatiske middel, som vil behjælpe netop dit barns immunforsvar til at bekæmpe de aktuelle symptomer og problematikker. 

Lidt om din behandler - Katja Grønne.

Efter 4 års uddannelse inklusiv en bestået eksamen samt lidt supervision før jeg endelig står med beviset i hånden, har jeg besluttet at påbegynde elevbehandlinger til behandling af børn. I 2016 fødte jeg mit første barn og selvom min viden indenfor de holistiske og alternative medicins behandlingsformer strækker sig vidt, følte jeg et behov for at kunne behandle mine egne børn på et dybere niveau. Det var med de bevæggrunde, der motiverede mig til at starte min homøopatiske rejse. Det har været en gedigen øjenåbner og indtil videre har mine børn endnu ikke haft behov for nogen form for medicinering. 

Hvorfor kun børn?

Børn er vores fremtid, og de er de vigtigste personer på denne jord, men flere og flere børn fødes med sygdom eller en diagnose, og ellers får de fleste det i løbet af deres første leveår. 

I min optik findes der alt for mange børn og unge som har det svært og dagligt medicineres. Derfor har jeg dedikeret mit homøopatiske arbejde til børn, både for at give dem en mild og diagnose-fri opvækst, men ligeledes for at hjælpe deres forældre til at anskue mennesket/barnet fra en anden og mere naturlig vinkel end fra konvetionel medicin.

Der vil altid være situationer, hvor homøopati ikke kan stå alene uden konventionel medicin. Konventienel medicin er nødvendigt i de værste tilfælde, men det skal siges, at i de fleste tilfælde er der et alternativ, som er mildt og skånsomt for kroppen. Dette alternativ, vil ofte modsat konventionel medicin, styrke barnets psyke, immunforsvar og føling med sine egne emotioner. 

Hvad er det homøopatiske middel? 

Homøopatiske midler er baseret på naturens ressourcer og kan være alt fra simple udtræk fra plante-, mineral- og dyreriget eller til mere komplekse nosoder (taget fra en sygdom). Disse udtræk vil blive fortyndet igen og igen, så de giftige elementer i produktet forsvinder men det kurative fremhæves. Midlet gives i små sukkerkugler, som nemt kan indtages af alle, i alle aldre. En rådgivning i, hvornår og hvordan midlet skal indtages gives naturligvis ved konsultationen.

Opfølgende behandlng. 

En opfølgende behandling er et krav. Eftersom dette er en elevbehandling bruges disse ligeledes til at skabe erfaring for din behandler. Derfor er en opfølgende telefonkonsultation eller en opfølgende personlig konsultation i klinikken, på omtrent en time, et krav, når der bookes en elevbehandling. 

Derudover er den efterfølgende konsultation også yderst nødvendigt for at vurdere, hvor barnet er i helingsprocessen, eftersom nogle midler virker langsommere end andre. Derfor skal den efterfølgende konsultation altid inkluderes for at få det bedste resultat ud af behandlingen. Middel er naturligvis inkluderet i prisen, som kan ses nedenfor.

Hvad kan forventes efter indtagelse af det homøopatiske middel?

Efter indtagelse af det homøopatiske middel kan der i nogle tilfælde forventes en kort førstegangs forværring. Dette er en positiv anskuelse af kroppen, da dette betyder at modtageligheden hos barnet er ramt. Denne forværring vil hurtig vendes til en positiv og mild balancering af psyken og krop hos barnet. 

Homøopati til børn
 • 1. konsultation (90 min.) - 450,- 
 • Opfølgende konsultation (45-60 min.) - 350,-
 • Telefonisk konsultation (30 min.) - 150,-
 • 1. konsultation + opfølgende konsultation + 1 telefon konsultation (90+60+30 min.) 800,- (spar 150,-)